progi-punktowe-na-weterynarię

Progi punktowe na weterynarię

PROGI PUNKTOWE NA WETERYNARIĘ

O czym przeczytasz w artykule:

Progi punktowe na weterynarię. Aby zostać lekarzem weterynarii należy uzyskać dyplom lekarza weterynarii. W tym artykule po kolei opiszemy jak dostać się na weterynarię, jakie są kryteria naboru i gdzie można studiować.

SZKOŁA ŚREDNIA

Wybór szkoły średniej ma duże znaczenie. Wiele osób chciałoby jak najszybciej mieć kontakt z weterynarią i wybiera Technikum weterynaryjne. Niestety, według mnie ukończenie takiej szkoły z reguły poważnie osłabia szanse „dostania się” na studia weterynaryjne. Z powodu dużej popularności progi punktowe na wydziałach weterynaryjnych są wysokie. Warto wobec tego wybrać Liceum Ogólnokształcące, które specjalizuje się w profilach biologiczno-chemicznych. Nie da się ukryć, że przyszły lekarz weterynarii powinien mieć te dwa przedmioty opanowane na wysokim poziomie. Dobra znajomość biologii i chemii przyda się także na pierwszych latach studiów. Niektóre uczelnie biorą także pod uwagę wyniki z następujących przedmiotów: matematyka, fizyka, język obcy.

Aby zapewnić sobie indeks na wymarzonym wydziale, należy ukończyć szkołę średnia i uzyskać jak najwyższy wynik w wymienionych wyżej przedmiotów (najlepiej na poziomie rozszerzonym).

progi-punktowe-na-weterynarię

WETERYNARIA - STUDIA

Aktualnie „weterynarię”, a właściwie medycynę weterynaryjną można studiować na siedmiu uczelniach. Najstarsze wydziały znajdują się w: Warszawie (SGGW), Olsztynie (UW-M), Wrocławiu (UP) oraz Lublinie (UP).

Do wymienionej wyżej czwórki uczelni w ostatnich latach dołączyły kolejne wydziały w: Krakowie (URK), Poznaniu (UP) oraz w Toruniu (UMK).

Jaką uczelnię wybrać? Kryteria wyborów będą się różnić w zależności od indywidualnych preferencji. Ukończenie każdego z wymienionych wyżej wydziałów daje dokładnie taki sam dyplom i takie same uprawnienia.

Bardziej prestiżowe są tzw. stare wydziały, wymienione w pierwszym akapicie. Mają wieloletnie doświadczenie w kształceniu studentów, wykwalifikowaną kadrę oraz duże zaplecze dydaktyczne. 

Osobiście polecam moją uczelnię Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. 

KRYTERIA NABORU I PROGI PUNKTOWE SGGW WARSZAWA

KRYTERIA NABORU: WETERYNARIA SGGW WARSZAWA

Wydział Medycyny Weterynaryjnej Szkoły Głównej Gospodarstwa  Wiejskiego w Warszawie w postępowaniu rekrutacyjnym liczą się wyniki z następujących przedmiotów:

 • biologia
 • chemia

Punkty z matury podstawowej:  x 0,70% = 1 punkt SGGW

Punkty z matury rozszerzonej:  x 1 = 1 punkt SGGW   

PROGI PUNKTOWE: WETERYNARIA SGGW WARSZAWA
 • 2024/2025 – S:?
 • 2023/2024 – S: 126
 • 2022/2023 – S: 121 
 • 2021/2022 – S: 122 
 • 2020/2021 – S: 129 NS: 101
 • 2019/2020 – S: 128 NS: 83
 • 2018/2019 –  S: 145 NS: 117
 • 2017/2018 –  S: 147 NS: 125
 • 2016/2017 –  S: 145 NS: 124
 • 2015/2016 –  S: 158 NS: 136

S – stacjonarne NS – niestacjonarne. Wszystkie punkty TUTAJ

 

KRYTERIA NABORU I PROGI PUNKTOWE UWM OLSZTYN

KRYTERIA NABORU: WETERYNARIA UWM OLSZTYN

Wydział Medycyny Weterynaryjnej  Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

 • biologia
 • chemia
 • matematyka
 • fizyka

Kandydat wybiera 2 przedmioty z w/w wyżej oraz  język nowożytny

Punkty z matury podstawowej x 1                                   

Punkty z matury rozszerzonej x 2           

PROGI PUNKTOWE: WETERYNARIA UWM OLSZTYN
 • 2024/2025 – S:?
 • 2023/2024 – S: 380
 • 2022/2023 – S: 384
 • 2021/2022 – S: 375 (I próg) 360 (II próg)
 • 2020/2021 – S: 346
 • 2019/2020 – S: 380
 • 2018/2019 –  S: 384 
 • 2017/2018 –  S: 388
 • 2016/2017 –  S: 390
 • 2015/2016 –  S: 395

KRYTERIA NABORU I PROGI PUNKTOWE UP WROCŁAW

KRYTERIA NABORU: WETERYNARIA UP WROCŁAW

Wydział Medycyny Weterynaryjnej    Uniwersytetu Przyrodniczego  we Wrocławiu

 • biologia rozszerzona
 • chemia rozszerzona

Suma punktów z matury rozszerzonej z biologii i chemii

PROGI PUNKTOWE: WETERYNARIA UP WROCŁAW
 • 2024/2025 – S:?
 • 2023/2024 – S: 139 (I próg), 125 (II próg), 120 (III próg)
 • 2022/2023 – S: 136 (I próg), 130 (II próg), 126 (III próg)
 • 2021/2022 – S: 138 (I próg), 130 (II próg), 125 (III próg)
 • 2020/2021 – S: 139 
 • 2019/2020 – S: 140
 • 2018/2019 –  S: 143 NS: 105 
 • 2017/2018 –  S: 147
 • 2016/2017 –  S: 144 NS: 115
 • 2015/2016 –  S: 161

KRYTERIA NABORU I PROGI PUNKTOWE UP LUBLIN

KRYTERIA NABORU: WETERYNARIA UP LUBLIN

Wydział Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

 • biologia
 • chemia lub fizyka lub matematyka (do wyboru)

Punkty z matury podstawowej x 1   

Punkty z matury rozszerzonej x 2  

PROGI PUNKTOWE: WETERYNARIA UP LUBLIN
 • 2024/2025 – S:?
 • 2023/2024 – S: 227 (I próg), 221 (II próg)
 • 2022/2023 – S: 235 (I próg), 216 (II próg)
 • 2021/2022 – S: 216 (I próg)
 • 2020/2021 – S: 209
 • 2019/2020 – S: 320
 • 2018/2019 –  S: 330
 • 2017/2018 –  S: 272
 • 2016/2017 –  S: 274
 • 2015/2016 –  S: 290
fundacja-vet-alert

Fundacja Ochrony Zwierząt
Na STRAŻY PRAW ZWIERZĄT
I ICH OPIEKUNÓW

zobacz jak pomagamy zwierzętom

Fundacja Ochrony Zwierząt Vet- Alert Organizacja Pożytku Publicznego KRS 0000559333
Przejdź Na Stronę Fundacji

KRYTERIA NABORU I PROGI PUNKTOWE UR KRAKÓW

KRYTERIA NABORU: WETERYNARIA UR KRAKÓW

Uniwersyteckie Centrum Medycyny Weterynaryjnej UJ-UR w Krakowie

 • biologia rozszerzona -waga 4
 • chemia rozszerzona -waga 4
 • język nowożytny (rozszerzony x 1, podstawa x 0,7)- waga 1
 • matematyka (rozszerzona x 1, podstawa x 0,7)- waga 1 

Wynik postępowania kwalifikacyjnego jest sumą wyników przedmiotowych kandydata pomnożonych przez odpowiadające danym przedmiotom wagi, wybranych w sposób najkorzystniejszy dla kandydata, podzieloną przez 10 Tak określony wynik postępowania kwalifikacyjnego jest liczbą z zakresu od 0 do 100, obliczaną i podawaną z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

PROGI PUNKTOWE: WETERYNARIA UR KRAKÓW
 • 2024/2025 – S:?
 • 2023/2024 – S: 63,69 (I próg)
 • 2022/2023 – S: 60,74
 • 2021/2022 – S:?
 • 2020/2021 – S:?
 • 2019/2020 – S: ?
 • 2018/2019 –  S: 70 
 • 2017/2018 –  S:73,3
 • 2016/2017 –  S: 70
 • 2015/2016 –  S:-

KRYTERIA NABORU I PROGI PUNKTOWE UP POZNAŃ

KRYTERIA NABORU: WETERYNARIA UP POZNAŃ

Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach w Poznaniu

 • biologia
 • chemia
 • język polski
 • język nowożytny

Podstawą postępowania kwalifikacyjnego jest punktacja wynikająca z podsumowania:

 1. wyniku egzaminu maturalnego lub egzaminu dojrzałości (stara matura) z wybranego przedmiotu kierunkowego (dla kierunku weterynaria z dwóch przedmiotów) – stanowiącego 80% punktów,
 2. wyników egzaminu maturalnego (z części pisemnej) lub egzaminu dojrzałości
  (z części pisemnej lub ustnej) z języka polskiego i języka obcego.
PROGI PUNKTOWE: WETERYNARIA UP POZNAŃ
 • 2024/2025 – S: ?
 • 2023/2024 – S: 64
 • 2022/2023 – S: 63,5
 • 2021/2022 – S: 74 
 • 2020/2021 – S: 70
 • 2019/2020 – S: 70
 • 2018/2019 –  S: 72
 • 2017/2018 –  S: 75
 • 2016/2017 –  S: 75
 • 2015/2016 –  S: 78

KRYTERIA NABORU I PROGI PUNKTOWE UMK TORUŃ

KRYTERIA NABORU: WETERYNARIA UMK TORUŃ

Międzyuczelniane Centrum Medycyny Weterynaryjnej w Toruniu

 • biologia
 • chemia
 • *pełne uprawnienia w zawodzie technika weterynarii tj. zdane trzy egzaminy zawodowe: R9, R10 , R11.

Suma punktów z matury rozszerzonej x 0,47

* osoba posiadająca pełne uprawnienia otrzymuje 100 punktów x 0,06

PROGI PUNKTOWE: WETERYNARIA UMK TORUŃ
 • 2024/2025 – S:?
 • 2023/2024 – S: 62,51
 • 2022/2023 – S: 62,5 (I próg), 49,3 (II próg)
 • 2021/2022 – S: 47
 • 2020/2021 – S:?
 • 2019/2020 – S: 57,34 / 84
 • 2018/2019 –  n.d.
 • 2017/2018 –  n.d.
 • 2016/2017 –  n.d.
 • 2015/2016 –  n.d

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

error: Content is protected !!
Scroll to Top