Fundacja Vet-Alert to Fundacja Ochrony Zwierząt, której głównym celem jest zapewnienie opieki weterynaryjnej potrzebującym zwierzętom.

Każdego dnia tysiące kochających właścicieli zwierząt domowych, nie z własnej winy, zmaga się z opłaceniem opieki weterynaryjnej swoich czworonożnych przyjaciół. Zwierzęta są dla nas wszystkim, a kiedy właściciele przeżywają trudne chwile, chcemy być przy nich, aby utrzymać ich i ich zwierzaka razem. Jeśli masz zwierzaka i przeżywasz trudne chwile, będziemy Cię wspierać.

Vet-Alert łączy ludzi i zwierzęta, zapewniając ratunek właścicielom, którzy doświadczają trudności finansowych i których nie stać na leczenie weterynaryjne. Dzięki Twojemu wsparciu możemy pomóc tym, którzy borykają się z największymi problemami, uzyskać ratującą życie opiekę weterynaryjną, której ich zwierzak tak bardzo potrzebuje.

Oferujemy również edukację w zakresie dobrostanu zwierząt domowych i praktyczne wsparcie zapobiegawcze w celu zwalczania niepotrzebnych chorób, bólu i cierpienia zwierząt domowych w gospodarstwach domowych o niskich dochodach.

KRS 0000559333

Fundacja Vet-Alert

Każde zwierzę zasługuje na szacunek, troskę i godne życie. Twoje wsparcie jest głosem dla tych, którzy nie mogą mówić. Razem możemy tworzyć społeczeństwo, w którym zwierzęta są szanowane i chronione. Prosimy o wsparcie naszych kampanii! Twoje zaangażowanie ma ogromne znaczenie. Razem możemy dokonać pozytywnej zmiany i przyczynić się do lepszego jutra dla wszystkich zwierząt.

 • Pomoc weterynaryjna: zapewniamy niezbędną opiekę weterynaryjną dla chorych i rannych zwierząt, oferujemy im leczenie, szczepienia i rehabilitację.
 • Programy znakowania i kastracji: prowadzimy programy sterylizacji i kastracji zwierząt, aby kontrolować populację zwierząt i zapobiegać niekontrolowanemu rozmnażaniu. 
 • Kampanie edukacyjne: organizujemy kampanie edukacyjne, które mają na celu podnoszenie świadomości społecznej na temat odpowiedzialnego posiadania zwierząt, znakowania, sterylizacji, szczepień i innych aspektów związanych z opieką nad zwierzętami.
 • Pomoc zagubionym zwierzętom: angażujemy się w  odnajdywanie zagubionych zwierząt i pomagamy im w powrocie do domu.
 

 

 • Ratowanie bezdomnych zwierząt: działamy na rzecz bezdomnych zwierząt, zapewniając im schronienie, opiekę weterynaryjną i szansę na znalezienie kochającego domu. 
 • Wsparcie adopcji zwierząt: wspieramy adopcję zwierząt ze schronisk, organizując spotkania adopcyjne, prowadząc kampanie promocyjne i zapewniając pomoc w procesie adopcyjnym.
 • Badania naukowe: wspieramy badania naukowe w dziedzinie medycyny weterynaryjnej, aby rozwijać nowe metody leczenia i poprawiać zdrowie i dobrostan zwierząt.
 • Pomoc w przypadkach kryzysowych: reagujemy na przypadki kryzysowe, takie jak klęski żywiołowe czy sytuacje awaryjne, zapewniając pomoc i wsparcie dla zwierząt i ich właścicieli.
 • Działalność strażnicza: monitorujemy i upubliczniamy działania instytucji zobowiązanych do ochrony zwierząt
 • Poprawa standardów usług weterynaryjnych: stworzenie przejrzystych i łatwych do wdrożenia zasad opieki weterynaryjnej
 • Wprowadzenie zakazu hodowli psów i kotów brachycefalicznych
 • Inspekcje i kontrole: w razie potrzeby, wraz z innymi służbami sprawdzamy miejsca, w których przetrzymywane są zwierzęta.
 • Interwencje i działania prawne: interweniujemy w przypadkach znęcania się nad zwierzętami, nielegalnego handlu nimi lub innych naruszeń prawnych związanych z opieką nad zwierzętami. Podejmujemy działania prawne w celu ochrony praw  zwierząt.

FUNDACJA VET-ALERT - WSPIERAJĄC POMAGASZ:

 • Ratujesz i wspierasz adopcje zwierząt: zapewniasz schronienie, opiekę i medyczne wsparcie dla bezdomnych zwierząt 
 • Zapewniasz leczenie i opiekę weterynaryjną: finansujesz leczenie i opiekę weterynaryjną chorym, rannym i niepełnosprawnym zwierzętom. 
 • Wspierasz programy adopcyjne i kastracje zwierząt: pomagasz kontrolować populację zwierząt, zwłaszcza bezdomnych i pomagasz zmniejszyć liczbę porzucanych zwierząt.
 • Edukujesz i zwiększasz świadomość społeczną: Twoje pieniądze umożliwiają organizację programów edukacyjnych, które zwiększają świadomość społeczeństwa na temat potrzeb i praw zwierząt. Dzięki temu ludzie stają się bardziej odpowiedzialni wobec swoich zwierząt.
 • Wpływasz na poprawę warunków hodowli i trzymania zwierząt: poprawiasz dobrostan i jakość życia zwierząt.
 • Interweniujesz w przypadkach krzywdzenia zwierząt: wspierasz szybką reakcję i interwencję w przypadkach krzywdzenia i maltretowania zwierząt.

FUNDACJA VET-ALERT DZIĘKUJEMY ZA TWOJE WSPARCIE

Dzięki Tobie:

 • Zachodzą trwałe zmiany systemowe, które zapobiegają przyczynom bezdomności zwierząt
 •  Regularna i rutynowa kastracja zwierząt połączona ze znakowaniem i edukacją prowadzi do zmniejszenia populacji niechcianych zwierząt
 •  Społeczna kontrola Instytucji i Organów odpowiedzialnych za sprawowanie opieki nad zwierzętami poprawia sytuację zwierząt
error: Content is protected !!
Scroll to Top