jak założyć hodowlę psów rasowych?

Jak założyć hodowlę psów rasowych?

JAK ZAŁOŻYĆ HODOWLĘ PSÓW PASOWYCH?

O czym przeczytasz w artykule:

Jak założyć hodowlę psów rasowych? Wbrew pozorom, aby zająć się hodowlą psów należy się do tego solidnie przygotować. Przede wszystkim należy odpowiedzieć na pytanie: w jakim celu chcemy hodować psy?

Niestety bardzo często potencjalnym „hodowcom” przyświeca jedynie cel ekonomiczny. Z prostego rachunku wynika, że sprzedając kilka szczeniąt co roku lub nawet lepiej dwa razy w roku można zarobić pokaźną sumę pieniędzy. To stąd rodzą się patologie, pseudohodowle i wszelkiej maści rozmanażacze.

Hodowla psów powinna być zajęciem hobbystycznym, zwierzęta użyte do rozrodu powinny być jak najlepsze pod względem geno- i fenotypowym oraz zdrowe. Wybierając rasowego szczeniaka zwracajmy uwagę na hodowlę, z której pochodzi.

Pamiętajmy też, że pies ze schroniska będzie kochał nas tak samo jak ten rasowy. 

ZASADY HODOWLI PSÓW RASOWYCH W POLSCE ZKwP-FCI

Jak założyć hodowlę psów rasowych? Celem hodowli jest doskonalenie poszczególnych ras psów pod względem cech fizycznych, psychicznych i użytkowych z uwzględnieniem podstaw naukowych. Hodowlę psów rasowych w Polsce nadzoruje Związek Kynologiczny w Polsce (uznawany przez FCI). Związkiem kieruje  Zarząd Główny, który powołuje:

 • Główną Komisję Hodowlaną,
 • Oddziały Związku
 • Kluby Ras.
Jak założyć hodowlę psów rasowych?

JAK ZAŁOŻYĆ HODOWLĘ PSÓW PASOWYCH?

ZWIĄZEK KYNOLOGICZNY W POLSCE

Związek Kynologiczny w Polsce jest najstarszą polską organizacją kynologiczną, zrzeszającą miłośników i hodowców psów rasowych.

 • Początki powstania ZKwP to okres tuż po 1918 roku. Po odzyskaniu niepodległości, na terenie Polski kontynuowały działalność polskie kluby kynologiczne istniejące wcześniej na terytoriach pod zaborami. Powstawały także liczne nowe kluby ras oraz kluby zainteresowane szkoleniem psów, tworzone przez miłośników i hodowców psów rasowych na terytorium całego kraju.
 • Po latach samodzielnej działalności, w 1935 roku, piętnaście spośród tych niezależnych organizacji utworzyło Międzyklubowy Komitet Kynologiczny. Celem powołania tej unii klubów było dalsze, wspólne już, działanie dla utworzenia jednolitej ogólnokrajowej organizacji kynologicznej.
 • Owocem tych działań było powołanie Polskiego Kennel Klubu, jako wszechpolskiej organizacji kynologicznej. Walne Zebranie Delegatów, na którym wybrano pierwsze władze Polskiego Kennel Klubu, miało miejsce 28 lipca 1938 roku. Władze nowej, prężnej organizacji postawiły sobie kolejny cel – uzyskanie członkostwa w Międzynarodowej Federacji Kynologicznej – Fédération Cynologique Internationale (FCI).
 • Niespełna rok później, 2 czerwca 1939 roku na Zjeździe FCI w Szwecji cel ten został osiągnięty – Polski Kennel Klub został przyjęty do FCI i członkostwo Polski w tej organizacji trwa nieprzerwanie do dziś.
 • FCI, organizacja będąca międzynarodową federacją krajowych klubów kynologicznych powstała w 1911 roku i obecnie zrzesza ponad 90 członków reprezentujących kraje ze wszystkich kontynentów.
 • Od 1948 roku działalność oparta na tradycji i doświadczeniu Polskiego Kennel Klubu oraz członkostwo w FCI kontynuowane jest przez Związek Kynologiczny w Polsce.

Związek Kynologiczny w Polsce posiada 47 oddziałów na terenie całego kraju; zrzesza ponad 20 000 członków, zainteresowanych hodowlą, szkoleniem i szeroko rozumianym propagowaniem psa rasowego. Jak założyć hodowlę psów rasowych?

PRZYDOMEK HODOWLANY

Członek Związku rozpoczynający prowadzenie hodowli jest zobowiązany wystąpić o zatwierdzenie przez Zarząd Główny przydomka hodowlanego.

 • Przydomek otrzymują wszystkie szczenięta pochodzące z danej hodowli bez względu na rasę.
fundacja-vet-alert

Fundacja Ochrony Zwierząt
Na STRAŻY PRAW ZWIERZĄT
I ICH OPIEKUNÓW

zobacz jak pomagamy zwierzętom

Fundacja Ochrony Zwierząt Vet- Alert Organizacja Pożytku Publicznego KRS 0000559333
Przejdź Na Stronę Fundacji

SUKA HODOWLANA

Jak założyć hodowlę psów rasowych? Aby uzyskać kwalifikację do hodowli, suka musi spełniać wymienione niżej wymogi:

 • być zarejestrowana w Związku oraz wpisana do Polskiej Księgi Rodowodowej (PKR),
 • ukończyć 18 miesięcy (z wyjątkiem niektórych ras miniaturowych i wielkogłowych)
 • uzyskać po ukończeniu 15 miesięcy w dowolnej klasie od co najmniej dwóch sędziów trzy oceny co najmniej bardzo dobre, w tym jedną na wystawie międzynarodowej, klubowej lub specjalistycznej.

Suka traci uprawnienia hodowlane z dniem 31 grudnia roku, w którym ukończyła 8 lat. Oznacza to, że może być kryta najpóźniej w dniu 31 grudnia roku kalendarzowego, w którym ukończyła 8 lat.

SUKI HODOWLANE - WYJĄTKI

Suki niektórych ras miniaturowych i wielkogłowych:

 • 2 Grupa FCI: Buldog angielski;
 • 9 Grupa FCI: Boston terrier, Buldog francuski, Chihuahua długowłosy, Chihuahua krótkowłosy, Mops, Pekińczyk,

dopuszcza się do pierwszego krycia:

 • po ukończeniu 12 miesięcy,
 • na podstawie trzech ocen co najmniej bardzo dobrych z klasy młodzieży,
 • oceny muszą być uzyskane od minimum dwóch sędziów,
 • w tym jedna ocena z wystawy międzynarodowej, klubowej lub specjalistycznej.

Wcześniejsze krycie dopuszcza się na podstawie adnotacji w rodowodzie i karcie sztywnej suki „Rasa wielkogłowa/Rasa miniaturowa”.

Kolejne krycie takiej suki oraz uzyskanie stałej kwalifikacji hodowlanej wymaga spełnienia ogólnych wymogów hodowlanych.

PSY HODOWLANE (REPRODUKTORY):

Jak założyć hodowlę psów rasowych? Aby uzyskać kwalifikację do hodowli, pies musi spełniać wymienione niżej, a w szczególnych przypadkach także dodatkowe dodatkowe wymogi:

 • musi być zarejestrowany w Związku Kynologicznym w Polsce oraz wpisany do Polskiej Księgi Rodowodowej (PKR),
 • mieć ukończone 15 miesięcy,
 • powinien uzyskać po ukończeniu 15 miesięcy w dowolnej klasie od co najmniej dwóch sędziów trzy oceny doskonałe, w tym jedną na wystawie międzynarodowej, klubowej lub specjalistycznej.

Dla reproduktorów nie ustala się górnej granicy wieku hodowlanego ani limitu kryć.

JAK ZAŁOŻYĆ HODOWLĘ PSÓW PASOWYCH?

Jak założyć hodowlę psów rasowych?

DODATKOWE WYMOGI HODOWLANE

Jak założyć hodowlę psów rasowych? Wykaz ras psów, które objęte są dodatkowymi wymogami hodowlanymi zatwierdzonymi przez Zarząd Główny Związku Kynologicznego w Polsce.

Uwaga:

 • W rasach, u których dopuszczalny jest wynik C prześwietlenia na dysplazję, jeden osobnik z kojarzonej pary musi być wolny od dysplazji (wynik A i B).
 • Testy psychiczne odbywają się według osobnych regulaminów proponowanych przez Główną Komisję Szkolenia Psów, które zostały zatwierdzone przez Zarząd Główny ZKwP.

GRUPA I FCI

BOUVIER DES FLANDRES:

 • wynik badania na dysplazję: A, B, C
 •  testy psychiczne

OWCZAREK BELGIJSKI (GROENENDAEL, LAEKENOIS, MALINOIS, TERVUEREN):

 •  testy psychiczne

OWCZAREK FRANCUSKI BEAUCERON:

 • wynik badania na dysplazję: A, B, C
 • testy psychiczne

OWCZAREK FRANCUSKI BRIARD:

 • wynik badania na dysplazję: A, B, C
 • testy psychiczne

OWCZAREK NIEMIECKI:

 • wynik badania na dysplazję: A, B
 • przegląd hodowlany z testami psychicznymi
 • wyszkolenie minimum IPO-V – wyłącznie dla psów
 • wyszkolenie minimum BH – wyłącznie dla suk

OWCZAREK PODHALAŃSKI:

 • wynik badania na dysplazję: A, B, C

OWCZAREK POŁUDNIOWOROSYJSKI JUŻAK:

 • wynik badania na dysplazję: A, B, C
 • testy psychiczne

OWCZAREK STAROANGIELSKI BOBTAIL:

 • wynik badania na dysplazję: A, B, C

OWCZAREK SZKOCKI DŁUGOWŁOSY, OWCZAREK SZKOCKI KRÓTKOWŁOSY:

 • wynik badania na dysplazję: A, B, C

POLSKI OWCZAREK NIZINNY:

 • wynik badania na dysplazję: psy – A, B, suki – A, B, C

GRUPA II FCI

BERNARDYN KRÓTKOWŁOSY, BERNARDYN DŁUGOWŁOSY:

 • wynik badania na dysplazję: A, B, C
 • testy psychiczne

BERNEŃSKI PIES PASTERSKI:

 • wynik badania na dysplazję: A, B, C
 • testy psychiczne

BOKSER:

 • wynik badania na dysplazję: A, B, C
 • testy psychiczne – psy i suki

CANE CORSO ITALIANO:

 • testy psychiczne
 • wynik badania na dysplazję: A, B, C. Przy wyniku C, drugi osobnik musi być wolny od dysplazji – wynik A lub B.

DOBERMAN:

 • wynik badania na dysplazję: A, B
 • wyszkolenie BH lub testy psychiczne (takie jak dla owczarków kaukaskich, berneńskich psów pasterskich itd.) DO WYBORU DLA HODOWCY

DOG ARGETYŃSKI:

 • testy psychiczne

PRESA CANARIO (Dog Kanaryjski):

 • testy psychiczne

DOG Z MAJORKI:

 • testy psychiczne

DUŻY SZWAJCARSKI PIES PASTERSKI:

 • testy psychiczne

FILA BRASILEIRO:

 • testy psychiczne

HOVAWART:

 • wynik badania na dysplazję: A, B, C
 • testy psychiczne

MASTIF NEAPOLITAŃSKI:

 • wynik badania na dysplazję: A, B, C

NOWOFUNDLAND:

 • wynik badania na dysplazję: A, B, C

OWCZAREK KAUKASKI

 • wynik badania na dysplazję: A, B, C
 • testy psychiczne

OWCZAREK ŚRODKOWOAZJATYCKI:

 • wynik badania na dysplazję: A, B, C
 • testy psychiczne

ROTTWEILER:

 • wynik badania na dysplazję: A, B
 • wyszkolenie BH lub testy psychiczne (takie jak dla owczarków kaukaskich, berneńskich psów pasterskich itd.) DO WYBORU DLA HODOWCY

SZNAUCER OLBRZYM (CZARNY, PIEPRZ I SÓL):

 • wynik badania na dysplazję: A, B
 • testy psychiczne

TOSA:

 • testy psychiczne

GRUPA VI FCI

POSOKOWIEC HANOWERSKI:

 • prześwietlenie w kierunku dysplazji

GRUPA VII FCI

 • wynik badania na dysplazję: A, B, C

GRUPA VIII FCI

RETRIEVERY (wszystkie rasy):

 • wynik badania na dysplazję: A, B
Jak założyć hodowlę psów rasowych?

KRYCIE-WYMAGANE DOKUMENTY

Dokumenty wymagane w przypadku krycia:

 • karta kopulacji (krycia),
 • karta miotu,
 • potwierdzenie wykonania znakowania.

Karta krycia, karta miotu, protokół przeglądu miotu oraz potwierdzenie wykonania znakowania są podstawą do wystawienia metryk, które wydaje zarząd oddziału, w którym zarejestrowana jest suka.

W przypadku krycia reproduktorem zagranicznym należy dołączyć kopię rodowodu reproduktora oraz dokument potwierdzający krycie (o ile jest obowiązujący w kraju zamieszkania psa). Jak założyć hodowlę psów rasowych?

OBOWIĄZKI HODOWCY

Hodowca ma obowiązek:

 • kryć wyłącznie suki zdrowe, w kondycji zapewniającej odchowanie zdrowych szczeniąt,
 • chronić suki przed przypadkowym kryciem,
 • upewnić się, czy pies, którym zamierza kryć sukę, jest reproduktorem w pojęciu Regulaminu Hodowlanego,
 • ograniczyć mioty suki do jednego w roku kalendarzowym, przy czym krycie nieskutkujące ciążą suki nie stanowi przeszkody do krycia przy kolejnej cieczce w tym samym roku kalendarzowym,
 • przed kryciem suki ustalić na piśmie z właścicielem reproduktora warunki rozliczenia należności za krycie,
 • przed kryciem wykupić w swoim oddziale kartę krycia i uzyskać na niej podpis właściciela reproduktora.

JAK ZAŁOŻYĆ HODOWLĘ PSÓW PASOWYCH?

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

error: Content is protected !!
Scroll to Top