gdzie-studiować-weterynarię

Gdzie studiować weterynarię w Polsce?

GDZIE STUDIOWAĆ WETERYNARIĘ W POLSCE?

O czym przeczytasz w artykule

Gdzie studiować weterynarię w Polsce? 

W Polsce weterynarię, a właściwie medycynę weterynaryjna można studiować na 7 wydziałach. Historycznie weterynarię można było studiować na uczelniach rolniczych, teraz weterynaria jest również kierunkiem uniwersyteckim.

Umowny podział wydziałów weterynaryjnych to 4 „stare”:

 • Lublin,
 • Olsztyn,
 • Warszawa,
 • Wrocław,

oraz 3 „nowe”:

 • Kraków,
 • Poznań,
 • Toruń/Bydgoszcz.

HISTORIA UCZELNI I WYDZIAŁÓW WETERYNARYJNYCH W POLSCE

 • 1804 r. powstała pierwsza Katedra Weterynarii w Polsce. Znajdowała się w Krakowie na Uniwersytecie Jagiellońskim i działała do 1936 r.
 • 1823 r. powstała Szkoła Weterynaryjna przy Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Wileńskiego w Wilnie.
 • 1840 r. w Warszawie powstała Szkoła Weterynaryjna, przemianowana w 1873 na Instytut Weterynaryjny. 
 • 1881 r. utworzono we Lwowie Szkołę Weterynarii w 1898 przekształconą w Akademię Weterynaryjną. 
 • 1927 r. otwarto Wydział Weterynaryjny na Uniwersytecie Warszawskim, przeniesiony w  1952 do Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.  
 • 1944 r. powstał Wydział Weterynaryjny na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, w 1955 Wydział stał się częścią nowo powstałej Wyższej Szkoły Rolniczej (WSR).
 • 1945 r. Puławach powstał Instytut Weterynarii, placówka naukowo-badawcza obejmująca szereg pracowni i zakładów naukowych, m.in. mikrobiologii, higieny zwierząt, anatomii patologicznej, parazytologii i chorób inwazyjnych, chorób bydła, świń, drobiu, ryb, owadów użytkowych, technologii i kontroli leków weterynaryjnych, badania produktów zwierzęcych.
 • 1945 r. we Wrocławiu powstał wydział weterynaryjny  Uniwersytetu i Politechniki we Wrocławiu, był on spadkobiercą lwowskiej uczelni weterynaryjnej z lat 1881-1939.
 • 1966 r. powstał Oddział Weterynaryjny przy Wydziale Zootechnicznym Wyższej Szkoły Rolniczej w Olsztynie.
 • 2012 r. powstało Uniwersyteckie Centrum Medycyny Weterynaryjnej UJ-UR w Krakowie.
 • 2015 r. utworzono Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu.
 • 2017 r. roku senat  Uniwersytetu Mikołaja Kopernika podjął decyzję o utworzeniu Centrum Weterynarii w Toruniu.
gdzie-studiować-weterynarię

WYDZIAŁ MEDYCYNY WETERYNARYJNEJ SGGW WARSZAWA

Wydział Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie – wydział Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie powstały w 1952 w oparciu o zlikwidowany Wydział Weterynaryjny Uniwersytetu Warszawskiego. Jest jednym z sześciu, a jednocześnie najstarszym wydziałem w Polsce kształcącym lekarzy weterynarii.

Adres:

Wydział Medycyny Weterynaryjnej

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego

Ul. Nowoursynowska 159

02-779 Warszawa

Tel. 22 593 60 10

Dziekan: dr hab. Marta Mendel

Wydział Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie prowadzi:

 • jednolite 5,5 letnie studia na kierunku weterynaria w systemie stacjonarnym.

Progi punktowe i warunki rekrutacji sprawdzisz tutaj.

WYDZIAŁ MEDYCYNY WETERYNARYJNEJ UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO W LUBLINIE

Wydział Medycyny Weterynaryjnej UP w Lublinie. Drugi najstarszy wydział weterynaryjny w Polsce. Powstał jako jeden z 4 wydziałów utworzonego w 1944 roku Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. W roku 1955 Wydział wszedł w skład nowo powstałej Wyższej Szkoły Rolniczej (WSR), przemianowanej w 1972 r. na Akademię Rolniczą, a w 2008 Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie.

Adres:

Wydział Medycyny Weterynaryjnej

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Ul. Akademicka 13

20-950 Lublin

Tel. 81 528 47 22

Dziekan: dr hab. Iwona Puzio

Wydział Medycyny Weterynaryjnej UP w Lublinie prowadzi:

 • jednolite 5,5 letnie studia na kierunku weterynaria w systemie stacjonarnym,
 • jednolite 5,5 letnie studia na kierunku weterynaria w systemie niestacjonarnym (płatne),
 • od 2019 r. pierwsze w Polsce studia na kierunku analityka weterynaryjna.

Progi punktowe i warunki rekrutacji sprawdzisz tutaj.

WYDZIAŁ MEDYCYNY WETERYNARYJNEJ UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO WE WROCŁAWIU

Wydział Medycyny Weterynaryjnej UP we Wrocławiu jest kontynuatorem oraz spadkobiercą dorobku i tradycji lwowskiej uczelni weterynaryjnej z lat 1881-1939. Formalnie rozpoczął swą działalność w dniu 1 listopada 1945 roku jako najliczniejszy wówczas fakultet polskiego już Uniwersytetu i Politechniki we Wrocławiu. Dziś jest liczącym się w kraju i świecie wydziałem o bogatej infrastrukturze oraz znaczącym dorobku naukowym i dydaktycznym.

Adres:

Wydział Medycyny Weterynaryjnej

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

ul. C. K. Norwida 31

50-375 Wrocław

Tel. 71 320 5107

Dziekan:  dr hab. Stanisław Dzimira

Wydział Medycyny Weterynaryjnej UP we Wrocławiu prowadzi:

 • jednolite 5,5 letnie studia na kierunku weterynaria w systemie stacjonarnym,
 • jednolite 5,5 letnie studia na kierunku weterynaria w systemie niestacjonarnym (płatne).

Progi punktowe i warunki rekrutacji sprawdzisz tutaj.

WYDZIAŁ MEDYCYNY WETERYNARYJNEJ UWM OLSZTYN

Wydział Medycyny Weterynaryjnej UWM w Olsztynie. Początki Wydziału Medycyny Weterynaryjnej sięgają 1966 roku, kiedy to powołano przy ówczesnej Wyższej Szkole Rolniczej Oddział Weterynaryjny przy Wydziale Zootechnicznym. Od 1 września 1967 r. Oddział został przekształcony w samodzielny Wydział Weterynaryjny. Pozostając od 1972 r. w strukturach Akademii Rolniczo-Technicznej, Wydział Weterynaryjny we wrześniu 1994 r. zmienił nazwę na Wydział Medycyny Weterynaryjnej. Od 1 września 1999 r. Wydział został włączony w struktury uniwersyteckie, współtworząc Uniwersytet Warmińsko-Mazurski.

Adres:

Wydział Medycyny Weterynaryjnej

ul. Michała Oczapowskiego 14

10-719 Olsztyn

Tel. (0 89) 523 34 40

Dziekan: prof. dr hab. Bogdan Lewczuk, prof. zw.

Wydział Medycyny Weterynaryjnej  UWM w Olsztynie prowadzi:

 • jednolite 5,5 letnie studia na kierunku weterynaria w systemie stacjonarnym.

Progi punktowe i warunki rekrutacji sprawdzisz tutaj.

gdzie-studiować-weterynarię

WYDZIAŁ MEDYCYNY WETERYNARYJNEJ UJ-UR KRAKÓW

Wydział Medycyny Weterynaryjnej UJ-UR w Krakowie. W dniu 1 lutego 2012 r. Kolegium Rektorów podpisało porozumienie w sprawie prowadzenia przez Uniwersyteckie Centrum Medycyny Weterynaryjnej UJ-UR jednolitych studiów magisterskich na Kierunku Weterynaria. O jedno miejsce ubiegało się niemal 16 kandydatów. Na pierwszy rok studiów przyjęto 58 osób. Uroczysta inauguracja odbyła się w auli Collegium Maius 4 października 2012 roku.

Adres:
Uniwersyteckie Centrum Medycyny Weterynaryjnej UJ-UR

al. Mickiewicza 24/28, pok. W 1-1

30-059 Kraków

tel. 12 662 40 19

[email protected]

Dyrektor Uniwersyteckiego Centrum Medycyny Weterynaryjnej UJ-UR dr hab. Kazimierz Tarasiuk prof. UR

Uniwersyteckie Centrum Medycyny Weterynaryjnej UJ-UR w Krakowie prowadzi:

 • jednolite 5,5 letnie studia na kierunku weterynaria w systemie stacjonarnym.

Progi punktowe i warunki rekrutacji sprawdzisz tutaj.

WYDZIAŁ MEDYCYNY WETERYNARYJNEJ W POZNANIU

Wydział Medycyny Weterynaryjnej UP w Poznaniu to kontynuacja Wydziału Zootechnicznego Wyższej Szkoły Rolniczej w Poznaniu. Powstał on na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 listopada 1951 roku.  W 1998 roku zmieniono nazwę na Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt. Pierwszego marca 2015 roku zmieniono nazwę Wydziału na Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach.

Adres:

Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Wołyńska 33, 60-637 Poznań

Tel : 61 848 71 04

Dziekan: ?

Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach UP w Poznaniu prowadzi:

 • jednolite 5,5 letnie studia na kierunku weterynaria w systemie stacjonarnym.

Progi punktowe i warunki rekrutacji sprawdzisz tutaj.

WYDZIAŁ MEDYCYNY WETERYNARYJNEJ UMK W TORUNIU

Centrum Weterynarii UMK w Toruniu to jednostka naukowo-dydaktyczna UMK w Toruniu, która od 1 października 2019 roku weszła w skład nowo powołanego Wydziału Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych. Centrum Weterynarii odpowiada za prowadzenie Międzyuczelnianego Centrum Medycyny Weterynaryjnej w Toruniu jednostkę utworzoną przez trzy główne uczelnie województwa kujawsko-pomorskiego: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy oraz Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy w celu prowadzenia jednolitych studiów magisterskich na kierunku weterynaria. W skład kadry MCMW wchodzą pracownicy naukowo-dydaktyczni wszystkich trzech uniwersytetów. Zajęcia na kierunku odbywają się w obiektach dydaktycznych trzech uniwersytetów.

Adres:

Instytut Medycyny Weterynaryjnej

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

ul. Gagarina 7,

87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 22 31
e-mail: [email protected]

Dyrektor Instytutu Medycyny Weterynaryjnej : prof. dr hab. Jędrzej M. Jaśkowski

Centrum Weterynarii UMK w Toruniu na Wydziale Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych prowadzi:

 • jednolite 5,5 letnie studia na kierunku weterynaria w systemie stacjonarnym.

Progi punktowe i warunki rekrutacji sprawdzisz tutaj.

.
poradnik-pierwszej-pomocy

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

error: Content is protected !!
Scroll to Top